GDPR

Personuppgiftspolicy Tesses Fotvård
Version 2018

Din integritet är viktig för Tesses Fotvård.
Tesses Fotvård arbetar med att du som kund ska kunna känna dig säker på att den
personliga information som du förser mig med ska vara relevant.
För att du som kund till Tesses Fotvård ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Tesses Fotvård behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som kund som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt personnummer, namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Varför samlar Tesses Fotvård in information
Syftet med att Tesses Fotvård samlar information om dig som kund är för att kunna fullfölja och ge dig som kund bästa möjliga behandling. samt kunna kontakta vid behov (ex ändring av tid)

Vilken information sparas
Förnamn, efternamn
Adress
Telefonnummer
Ev medicinsk information som diabetes, blodförtunnande läkemedel eftersom jag arbetar med skalpell.
Löpande information om behandlingsstatus.

Var sparas informationen
Tesses Fotvård lagrar ingen information digitalt utan allt dokumenteras i journalkort.
Som personuppgiftsansvarig har Tesses Fotvård ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR (General Data Protection Regulation) följs. Jag behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Säkerhet
De journalkort som skrivs förvaras inlåsta och bara ansvarig har tillgång till dessa.
Personuppgifter och journalkort kommer att förstöras 7 år efter sista behandling utförts.

Dina rättigheter
Som kund hos Tesses Fotvård har du alltid rätt att få följande information:
Vilka personuppgiftsbehandlingar som görs
Begära att få en kopia på ditt journalkort
Begära att ändringar görs om det finns felaktigheter registrerade

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för du inte är kund längre.

– Om du återkallar detta samtycke

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt..

Rätten att bli raderad gäller inte om Tesses Fotvård är skyldig att enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.